Kompanija

XYLONKORPORACIJAje članica PLENA, multinacionalne investicione grupe sa interesima širom Europe, Afrike i Srednjeg Istoka. PLENA je raznolika organizacija fokusirana na poduzetništvo.  Operativne jedinice locirane  su u Jugoistočnoj Europi u Bosni i Hercegovini.

XYLONje pokrenuo inicijativu za investiranje u najnoviju tehnologiju za obradu drveta i planira uvjeriti svoje klijente ne samo da će im ponuditi proizvode od drveta koji će nadmašiti standarde u Zapadnoj Europi, već da će to kontinuirano činiti.

Naši uposlenici se odlikuju dugom i pohvalnom tradicijom u obradi drveta, naročito u izradi podnih obloga. Ovakva osnova omogućava da XYLON u potpunosti odgovori na sve zahtjeve i pitanja naših klijenata te ponudi najbolju moguću uslugu

U stalnoj smo  potrazi za novim poslovnim prilikama koje mogu predstavljati napredak. Trenutno analiziramo isplativost uvođenja novog proizvodnog paketa kako bismo na najbolji način iskoristili prednosti koje imamo u našim ljudima i kvalitetnim drvnim resursima. Želimo proizvoditi kvalitetne proizvode u svakom aspektu drvne industrije te tako naglasiti našim trenutnim i budućim klijentima da je XYLONpravi odgovor na njihove potrebe za proizvodima od punog drveta. Svakodnevno širimo našu mrežu distribucije i klijenata što rezultira povećanjem kvaliteta ponuđenih usluga.

Pored zadovoljstva koje nam pruža naš dosadašnji uspjeh, sa uzbuđenjem posmatramo budućnost jer u njoj vidimo realne mogućnosti za još veći uspjeh i napredak zaXYLON kao i za našu klijentelu.

Početna

Kompanija

Historija

Misija i ostale vrijednosti

Naše osoblje

Postrojenje

Lokacija

Proizvodi

Kontakt

Distribuciona mreža

 

Okruženje

 

Budućnost