Tehničke informacije

Parket od punog drveta od 10 mm, 15mm i 21 mm se proizvodi u skladu sa:

EN13226:2002- Drveni pod- Parket elementi od punog drveta sa žlijebovima i/ili perima i utorima

EN 14342:2005 +A1:2009 Drveni pod-Karakteristike, ocjenjivanje usklađenosti i označavanje standardima a prema ISO 9000: 2008.

Xylon Corporation proizvodi proizvode u skladu sa Direktivom vijeća 89/106/EEC o usklađenosti zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica koja se odnosi na građevinske proizvode i shodno tome proizvodi su označeni sa CE
znakom.

Široke daske
Široke daske se prave kao jedna daska sa 1,4 mm (kvadratna) kosim rubim. Svaka daska ima rub i žlijeb na sve četiri strane.

Nominalne dimenzije daske

Debljina
20.4 mm (±0.2 mm)
15.0 mm (±0.2 mm)
10.0mm (±0.2 mm)

Širina
90/100.0 mm / 120.00mm / 140.00 mm / 160.00 mm
180.00 mm / 200.00 (±0.3 mm)
90.00 mm / 110.00 mm / 130.00 mm (±0.3 mm)
100.00mm/120.00mm (±0.3 mm)

Dužina
600.00 mm - 2200.00mm (±0.3 mm)
500.00 mm – 1,800.00 mm (±0.3 mm)
600.00mm-1,200.00mm (±0.3 mm)

Ivice
GO0 – ravna ivica,
GO2 – oborena ivica po dužini(1mm)
GO4 – 4 strane imaju oborenu ivicu (1mm)

Metode sušenja
Daske se suše u specijalnim pećnicama u skladu sa njemačkim standardom DIN-NORM 280/2 kao I prirodnim metodama sušenje.

Vlažnost
Daske se isporučuju sa prosječnim sadržajem vlage od: Hrast: 9% (±2%)
Devijacije pri polaganju
0,2 mm (0,3 mm na lokaliziranim dijelovima). Završeci dasaka su sječeni pod pravim uglom sa ±0.3 mm.

Vrste pakovanja:
Rastuće dužine: 5 komada u jednoj dužini : 20% dugačkih komada (1800-2200mm)
50% srednja dužina (1000-1700mm)
30% kratke dužine (600-900mm)

Sistemsko pakovanje:
5 redova , 1 red sadržava dugačke komade (1800-2200mm), ostala 4 reda sadržavaju komade srednje i kratke dužine. Uljeni komadi se pakuju u 4 reda kako bi se zaštitila površina.

Način pakovanja:
Proizvodi se pakuju na Euro palete“ (75-90m2) na jednu paletu, ovisi o širini proizvoda. Na svakoj se paleti nalazi naljepnica sa specifikacijom i oznaka definisana poglavljem TD-08. Proizvodi se pakuju u termo izolirajuću i „strech“ foliju.

Pakovanje dasaka:
4 komada se pričvršćuju, omotaju i stavljaju na paletu. Između svakih 5 paketa letvice trebaju biti postavljene tako da se daske ne iskrive. Cijela paleta se zamota u termo-shrinking foliju. Za svaku vrstu i dužinu postoji specifikacija sa brojem komada, dimenzijama i totalnim brojem m2. Po paleti se slažu tri trake.

Dimenzije palete su 2mx1mx1m. Kapaciteti kamiona su 1.450.00m2.

Početna

 

Kompanija

Proizvodi

Hrast

Sa završnom obradom

Uljeni

Lakirani

Četkani

Antique

Trešnja

Trešnja parket

Bukva

Bukov parket

Ostale vrste parketa

Prateći elementi

Tehničke informacije

Ugradnja

Kontakt

Distribuciona mreža

 

Okruženje

 

Budućnost